Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.tvojelekarna.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi bez výhrad souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

 

Provozovatel:

Ing. Lukáš Popelka

V. Špály 10

796 04  Prostějov

IČ: 74748386

DIČ: CZ8405224476

Zapsán v registru živnostenského úřadu města Prostějova pod č. j. OŽÚ 872/2009

Provozovatel je plátce DPH.

 

Vymezení pojmů

 

Dodavatel (prodávající) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Ochrana osobních údajů

 

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží z webových stránek www.tvojelekarna.cz, kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu. Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

 

Výběr zboží

 

Výběr zboží provedete výběrem kategorie v levé liště a následně výběrem podkategorie v určité podsekci. V případě, že znáte název Vámi vybraného zboží, můžete použít vyhledávací pole v pravém horním rohu. Zboží do košíku vložíte kliknutím na ikonu "vložit do košíku", kterou naleznete na stránce detailu zboží.

Obsah košíku můžete kontrolovat v pravé horní části nebo přes odkaz "přejít k pokladně". Po výběru zboží a vložení do košíku můžete buď dále pokračovat v nákupu po kliknutí na tlačítko "Pokračovat v nákupu" nebo tlačítkem "přejít k pokladně" přejít k objednání.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového obchodu www.tvojelekarna.cz, jsou závazné. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím, tj. okamžikem, kdy je zákazníkovi (kupujícímu) doručen e-mail s výpisem z objednávky. Elektronická objednávka je platná po vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude celková cena dodávky vypočtena včetně DPH. Zákazník odsouhlasí konečnou cenu zboží a dopravy. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetí. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (viz. Ochrana osobních údajů).

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Zaslání zboží

 

Dodací lhůta

 

Pokud je objednané zboží skladem, expeduje se nejpozději následující pracovní den po objednání.

U zboží, které skladem není, může být dodací lhůta až pět pracovních dnů.

Před odesláním zásilky bude kupujícímu odeslán e-mail s podrobnými informacemi o zásilce.

 

Způsob dopravy a možnosti platby

 

Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky.

 

Při nákupu nad 2000,- Kč je poštovné ZDARMA.

 

Zde jsou ceny a stručný popis jednotlivých typů dodání.

 

Zásilková služba PPL - dobírka 99,- Kč

Zásilka bude doručena následující pracovní den od předání dopravci. Řidič v den doručení zavolá na tel. číslo uvedené v objednávce a upřesní čas a místo předání zásilky. Zákazník zaplatí řidiči buď v hotovosti nebo platební kartou.

Zásilková služba PPL - platba předem 79,- Kč

Zákazník zaplatí celou částku objednávky předem dle instrukcí, které obdrží e-mailem. Zásilka bude doručena následující pracovní den od předání dopravci. Řidič v den doručení zavolá na tel. číslo uvedené v objednávce a upřesní čas a místo předání zásilky.

* Zásilkovou službou PPL je možné zasílat balíky o hmotnosti max. 50 kg. V případě, že zásilka bude těžší nebo povaha zboží neumožní zboží zaslat v jedné zásilce, bude prodávající kupujícího e-mailem nebo telefonicky kontaktovat a domluví si společně další postup.

 

Česká pošta - Obchodní balík s dobírkou 135,- Kč

Zásilka bude doručena následující pracovní den od předání dopravci. Zákazník zaplatí doběrečnou částku řidiči v hotovosti. V případě, že nebude na uvedené adrese zastižen, zanechá řidič oznámení o uložení zásilky na příslušné poště.

Česká pošta - Obchodní balík s platbou předem 105,- Kč

Zákazník zaplatí celou částku objednávky předem dle instrukcí, které obdrží e-mailem. Zásilka bude doručena následující pracovní den od předání dopravci. V případě, že zákazník nebude na uvedené adrese zastižen, zanechá řidič oznámení o uložení zásilky na příslušné poště.

* Službou Obchodní balík je možné zasílat balíky o hmotnosti max. 30 kg. V případě, že zásilka bude těžší nebo povaha zboží neumožní zboží zaslat v jedné zásilce, bude prodávající kupujícího e-mailem nebo telefonicky kontaktovat a domluví si společně další postup.

 

Česká pošta - obyčejný balík s dobírkou 115,- Kč

Termín doručení není ze strany České pošty garantován, obvyklá doba je do tří pracovních dnů od předání dopravci. Zákazník zaplatí doběrečnou částku řidiči v hotovosti. V případě, že nebude na uvedené adrese zastižen, zanechá řidič oznámení o uložení zásilky na příslušné poště.

Česká pošta - obyčejný balík s platbou předem 105,- Kč

Zákazník zaplatí celou částku objednávky předem dle instrukcí, které obdrží e-mailem. Termín doručení není ze strany České pošty garantován, obvyklá doba je do tří pracovních dnů od předání dopravci. V případě, že zákazník nebude na uvedené adrese zastižen, zanechá řidič oznámení o uložení zásilky na příslušné poště.

* Službou Obyčejný balík je možné zasílat balíky o hmotnosti max. 20 kg. V případě, že zásilka bude těžší nebo povaha zboží neumožní zboží zaslat v jedné zásilce, bude prodávající kupujícího e-mailem nebo telefonicky kontaktovat a domluví si společně další postup.

 

Osobní odběr - ZDARMA ( jen po předchozí domluvě )

Zboží bude připraveno k vyzvednutí zákazníkem v Prostějově. Pro tento způsob odběru je nutné se e-mailem domluvit s prodávajícím.

 

Faktura (daňový doklad) není součástí dodávky. Je zaslána automaticky při expedici zboží na e-mail zadaný při vytváření objednávky. Elektronickou fakturou se snažíme přispět k ochraně životního prostředí.

 

Dodací a dopravní podmínky

 

Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce vizuálně zkontorlovat stav zásilky. Pokud je zřejmé, že je zboží uvnitř poškozeno (balík je pormočený, deformovaný, otevřený apod.), zásilku zákazník nepřebírá, ale sepíše s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zašle e-mailem prodávajícímu.

Pokud je převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, nevzniká nárok na pozdější reklamaci v důsledku neúplnosti nebo poškození dodávky.

V případě, že si zákazník objednané zboží úmyslně nevyzvedne, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi vrácení skutečných nákladů na odeslání zásilky.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 

Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení § 53, odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb. (dále jen občanský zákoník), odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě.

Předpokladem je doručení vráceného zboží prodávajícímu. Určující je datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozděni do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz nám výrobek zašlete zpět bez známek používání, nepoškozený, nejlépe v původním balení. Při zasílání zpět zvolte hodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo vrátit peníze.

Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (viz. § 53 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku, takto zaslané zboží nebude na pobočce České pošty, s.p., převzato. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy na poskytování služeb dle § 53, odst. 8 Občanského zákoníku.

 

Záruční podmínky a reklamace

 

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník. 

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona. Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem. 

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Tzn. ode dne, kdy nám bude doručena. 

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávným používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které kupující uplatní u prodávajícího do tří dnů od převzetí zboží, bude-li prodávajícímu zboží předloženo a bude-li obsahovat alespoň 80 % svého obsahu. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na jeho náklady, současně mu mohou být prodejcem vyúčtovány manipulační náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

 

Rozpor s kupní smlouvou


Pokud zákazník obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel výrobek vadný, zašle nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu. Bezplatně Vám zašleme výrobek správný (resp. nezávadný) a náklady na odeslání zásilky budeme kompenzovat.

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.

Informace

Odběr novinek

Podporujeme platby

  • platba převodem
  • platba na dobírku

Dodatečné informace

  • při nákupu nad 2000,- Kč poštovné ZDARMA!
  • jsme plátci DPH - ocení hlavně firmy